top of page


                                                                                        KBT ?


Min tanke är kunna hjälpa dig att se och förstå att det finns förklaringar till hur vi agerar , varför vi känner som vi gör och hur det kommer sig att våra tankar ibland ställer till problem för oss.
Att börja en förändring i sitt liv kräver både vilja och mod.

Människan är en komplicerad varelse.  Vi har vår kropp som styrs av vår hjärna. Vi kan inte separera den ena från den andra.
Vi gör ständigt val i våra liv. Medvetna eller omedvetna. Problem uppstår när vi gör val som går emot oss själva, när vi förstår eller känner att " Det här känns fel". Ändå gör vi det eller till och med förstärker dessa beteenden.
Det kan vara känslomässiga, kroppsliga eller tankebaserade val.
 

För att kunna förändra något behövs först att bli medveten. Så hur går det till ?

För att kunna hjälpa dig på vägen använder jag mig av:

Traditionell KBT som fokuserar på Tanke, Känsla Handling.
 
ACT som hjälper oss att vara förlåtande mot oss själva och att acceptera livets villkor.
 
Schematerapi som har anknytningsteorin som grund och hjälper oss förstå varför vi gör våra val genom livet.

Vi tittar tillsammans på hur du önskar leva ditt liv och vad är det du mest skulle må bra av att ändra.

Välkommen !

 

bottom of page